پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به همایش پیامدهای تکفیر و مسئولیت علمای اسلام پیام معظم له به همایش جریان‎های تکفیری؛ علل گرایش و راه‏کارهای مقابله  پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به همایش تکفیر در مهاباد برگزاری دومین همایش بین‌ المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز» جلوگیری از خطر تکفیری ها اهداف کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام

رمضان - 1429

صوت 22

روز پنجم
0 0 2611

روز پنجم

0 0 2611
Makarem.ir 7 سال قبل
روز ششم
0 0 1477

روز ششم

0 0 1477
Makarem.ir 7 سال قبل
روز هفتم
0 0 1469

روز هفتم

0 0 1469
Makarem.ir 7 سال قبل
روز هشتم
0 0 1953

روز هشتم

0 0 1953
Makarem.ir 7 سال قبل
روز نهم
0 0 1595

روز نهم

0 0 1595
Makarem.ir 7 سال قبل
روز دهم
0 0 1444

روز دهم

0 0 1444
Makarem.ir 7 سال قبل
روز دوازدهم
0 0 1424

روز دوازدهم

0 0 1424
Makarem.ir 7 سال قبل
روز سيزدهم
0 0 1332

روز سيزدهم

0 0 1332
Makarem.ir 7 سال قبل
روز چهاردهم
0 0 942

روز چهاردهم

0 0 942
Makarem.ir 7 سال قبل
روز پانزدهم
0 0 926

روز پانزدهم

0 0 926
Makarem.ir 7 سال قبل
روز شانزدهم
0 0 864

روز شانزدهم

0 0 864
Makarem.ir 7 سال قبل
روز هفدهم
0 0 912

روز هفدهم

0 0 912
Makarem.ir 7 سال قبل