پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به همایش پیامدهای تکفیر و مسئولیت علمای اسلام پیام معظم له به همایش جریان‎های تکفیری؛ علل گرایش و راه‏کارهای مقابله  پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به همایش تکفیر در مهاباد برگزاری دومین همایش بین‌ المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز» جلوگیری از خطر تکفیری ها اهداف کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام

احکام شرکت

ویدئو 115

 احکام شرکت - جلسه 121 - 96/02/04
0 0 527

احکام شرکت - جلسه 121 - 96/02/04

0 0 527
Makarem.ir 140 روز قبل
 احکام شرکت - جلسه 119 - 96/01/30
0 0 414

احکام شرکت - جلسه 119 - 96/01/30

0 0 414
Makarem.ir 140 روز قبل
 احکام شرکت - جلسه 120 - 96/02/02
0 0 367

احکام شرکت - جلسه 120 - 96/02/02

0 0 367
Makarem.ir 140 روز قبل
 احکام شرکت - جلسه 122 - 96/02/06
0 0 273

احکام شرکت - جلسه 122 - 96/02/06

0 0 273
Makarem.ir 125 روز قبل
 احکام شرکت - جلسه 123 - 96/02/09
0 0 359

احکام شرکت - جلسه 123 - 96/02/09

0 0 359
Makarem.ir 125 روز قبل
 احکام شرکت - جلسه 124 - 96/02/11
0 0 358

احکام شرکت - جلسه 124 - 96/02/11

0 0 358
Makarem.ir 125 روز قبل