پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به همایش پیامدهای تکفیر و مسئولیت علمای اسلام پیام معظم له به همایش جریان‎های تکفیری؛ علل گرایش و راه‏کارهای مقابله  پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به همایش تکفیر در مهاباد برگزاری دومین همایش بین‌ المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز» جلوگیری از خطر تکفیری ها اهداف کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام

پیمان غدیر

ویدئو 54

پیمان غدیر  شماره 01
3 0 1769 04:42

پیمان غدیر شماره 01

3 0 1769
پیمان غدیر ؛ کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 1 سال قبل
احتجاج ائمه اطهار(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه
4 0 1730 05:21

احتجاج ائمه اطهار(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه

4 0 1730
پیمان غدیر ؛ با موضوع: احتجاج ائمه اطهار(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 1 سال قبل
احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه
0 0 2046 05:26

احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه

0 0 2046
پیمان غدیر ؛ با موضوع: احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب شیعه - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 1 سال قبل
دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام ابو حامد غزالی
0 0 2029 09:30

دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام ابو حامد غزالی

0 0 2029
پیمان غدیر ؛ با موضوع: دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام ابو حامد غزالی - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 1 سال قبل
دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام شافعی
0 0 2266 03:59

دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام شافعی

0 0 2266
پیمان غدیر ؛ با موضوع: دلالت حدیث غدیربه امامت توسط امام شافعی - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 1 سال قبل
دلالت حدیث غدیربه امامت توسط سبط ابن جوزی
0 0 2032 11:08

دلالت حدیث غدیربه امامت توسط سبط ابن جوزی

0 0 2032
پیمان غدیر ؛ با موضوع: دلالت حدیث غدیربه امامت توسط سبط ابن جوزی - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 1 سال قبل
احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب اهل سنت
0 0 2466 11:07

احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب اهل سنت

0 0 2466
پیمان غدیر ؛ با موضوع: احتجاج حضرت علی(ع) به حدیث غدیردر کتب اهل سنت - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 1 سال قبل
استعمال کلمه ولی به عنوان خلیفه
0 0 2190 08:16

استعمال کلمه ولی به عنوان خلیفه

0 0 2190
پیمان غدیر ؛ با موضوع: استعمال کلمه ولی به عنوان خلیفه - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 1 سال قبل
شان نزول آیه ابلاغ در غدیر در مورد امامت حضرت علی (علیه السلام)
1 0 2162 06:14

شان نزول آیه ابلاغ در غدیر در مورد امامت حضرت علی (علیه السلام)

1 0 2162
پیمان غدیر ؛ با موضوع: شان نزول آیه ابلاغ در غدیر در مورد امامت حضرت علی (علیه السلام) - کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان غدیر دنبال کنید
Makarem.ir 1 سال قبل
شان نزول آیه اکمال در مورد امامت حضرت علی در غدیر خم
0 0 1109 02:21

شان نزول آیه اکمال در مورد امامت حضرت علی در غدیر خم

0 0 1109
پیمان غدیر ؛ کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان_غدیر دنبال کنید.
Makarem.ir 1 سال قبل
تبریک خلیفه دوم و نزول آیه اکمال در غدیر در شان حضرت علی
0 0 1088 10:45

تبریک خلیفه دوم و نزول آیه اکمال در غدیر در شان حضرت علی

0 0 1088
پیمان غدیر ؛ کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان_غدیر دنبال کنید.
Makarem.ir 1 سال قبل
شان نزول آیه ابلاغ در مورد امامت حضرت علی در غدیر
0 0 1069 11:40

شان نزول آیه ابلاغ در مورد امامت حضرت علی در غدیر

0 0 1069
پیمان غدیر ؛ کاری مشترک از: رصد و پژوهش شبکه جهانی ولایت و پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir - مجموعه کلیپ های پیمان غدیر را با هشتگ#پیمان_غدیر دنبال کنید.
Makarem.ir 1 سال قبل