Əhli-sünnə ilə dostluq

۴,۰۳۷

İslam təriqətləri arasında birlik və dostluq var. Yalnız bir qrup azlıqla problem yaşayırıq. Onlar müsəlanlar, İslam, dünya və sabitlik üçün təhlükəlidir. Onlar hamını kafir bilir.

  • ۰۶ مهر ۱۳۹۴