Düşmənçiliyə son!

۴,۰۰۷
İslam təriqətləri arasında birlik və dostluq var. Yalnız bir qrup azlıqla problem yaşayırıq. Onlar müsəlanlar, İslam, dünya və sabitlik üçün təhlükəlidir. Onlar hamını kafir bilir.
  • ۰۶ مهر ۱۳۹۴