حدیث اخلاقی از پیغمبر اکرم (ص) - حدیث ۱۹ نهج الفصاحه

۵۸۵
بحث اخلاقی: کتاب نهج الفصاحة حاوی بیش از چهار هزار حدیث از پیغمبر اکرم (ص) در مسائل اخلاقی است. تصمیم بر این است که هزار حدیث از این احادیث را گزینش کرده در بحث های اخلاقی هفته تا آنجا که فرصت باقی است به تفسیر آنها می پردازیم. حدیث 19 نهج الفصاحه
  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵