اسلام محمد ابن عبد الله یا محمد ابن عبد الوهاب

۲,۷۹۴
سه فرق اسلام محمدی با اسلام وهابی | 1- عطوفت و محبت در مقابل کشتار بی رحمانه انسانها 2- تمام کسانی که شهادتین میگویند برادر هستند در مقابل آنکه همه کافرند غیر از وهابی ها 3- غیر مسلمانهایی که با ما جنگ نکنند را باید مورد محبت قرار داد در مقابل اینکه غیر مسلمین را میتوان برده قرار داد
  • ۲۴ شهریور ۱۳۹۵