حدیث اخلاقی ۹۵/۰۸/۱۲

۵,۹۶۵
بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: حسن‌ الجِوار يعمّر الدّيار و ينسئ في الأعمار. | منظور از (حسن جِوار) همسایه ی خوب بودن برای دیگران است یعنی فرد با همسایگانش خوشرفتاری کند. این کار دو اثر دارد: یکی اینکه خانه ها و شهرها آباد می شود و ویرانی ها از بین می رود و دوم اینکه عمرها افزایش می یابد. شبیه همین دو اثر در صله ی رحم نیز آمده است.
  • ۱۲ آبان ۱۳۹۵