احکام شرکت - جلسه ۰۳۶ - ۹۵/۰۸/۲۴

۸۵۵
موضوع: صیغه ی شرکت در ذیل مسأله ی هفتم از مسائل شرکت اموری باقی مانده بود و به امر چهارم رسیده ایم: الامر الرابع: اشتراط صیغه در شرکت کمتر کسی متعرض این مسأله شده است البته عده ای از اصحاب این نکته را بیان کردند که شرکت احتیاج به صیغه دارد.
  • ۱۳ آذر ۱۳۹۵