احکام شرکت - جلسه ۰۵۶ - ۹۵/۱۰/۰۸

۵۲۸
بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: أربعة قليلها كثير: الفقر و الوجع و العداوة و النّار. رسول خدا (ص) در این حدیث به چهار چیز اشاره می کند که حتی کم آن نیز زیاد است. علت آن این است که این چهار مورد، مسری است و سرایت می کند.
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۵