احکام شرکت - جلسه ۰۶۰ - ۹۵/۱۰/۱۴

۵۷۳
موضوع: انواع شرکت های جدید و شرکت تضامنی به مناسبت کتاب الشرکة بحث به شرکت هایی رسیده است که در ایام ما متداول شده است. اولین تقسیمی که داریم این است که شرکت گاه بین اشخاص است که به آن «شرکة العنان» می گویند که سرمایه های خود را با هم جمع کرده معاملاتی را انجام می دهند. این شرکت، شخصیت قانونی ندارد.
  • ۰۲ بهمن ۱۳۹۵