توضيحاتى درباره سند ۲۰۳۰

۲۱,۱۸۳
در درس خارج فقه مطرح شد: عده اى نشسته اند براى مردم دنيا تصميم گرفته اند كه فرهنگ سكولار غرب را در همه جا پياده كنند و به گفته خودشان، هدفشان دگرگون ساختن جهان ماست.
  • ۰۱ خرداد ۱۳۹۶