اهمیت و تقدس سرزمین عرفات در پیشگاه خدا

۴۳۷

خواندن حدیثی در زمینه ی اهمیت و تقدس سرزمین عرفات در پیشگاه خدا  توسط حضرت آیت الله العظمی مکارم (مدظله)
عرفات، قداست، باب رحمت، استجابت دعا، اجتماع در عرفات، وقوف در عرفات