آیا خداوند می تواند کسی مثل خودش را بسازد؟

۲۷۹

آیا خداوند می تواند کسی مثل خودش را بسازد؟
روایت هست که کسی آمد خدمت امیر المومنین سوال کرد بحار الانوار جلد 4 ص 143
آیا پروردگارت می تواند دنیا را در تخم مرغی وارد کند بدون اینکه تخم مرغ بزرگ و دنیا کوچک شود؟
همین سوال را کسی از امام رضا کرد حضرت جواب اقناعی داد نعم قد جعل فی عینک در چشم تو اتفاق افتاده
کلم الناس علی قدر عقولهم

 

  • ۲۲ شهریور ۱۳۹۷