خالی شدن شهرستان ها از فضلا و مجتهدین

۱۱۷

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به طرح های مجمع نمایندگان طلاب گفتند: درباره ضامن اجرایی طرح ها باید فکری شود، طرح مجمع نمایندگان طلاب درباره جبران  خالی شدن شهرها از فضلا و مجتهدان خوب است اما باید ضمانت اجرایی آن بررسی شود.

 

خالی شدن شهرستان ها از فضلا و مجتهدین دلیل های زیادی دارد یا بخاطر راحت طلبی هست که آقایان در قم مانده اند یا بخاطر عدم احساس تکلیف می باشد .