عاقبت اعتماد به آمریکا

۱۱۵

عاقبت اعتماد به آمریکا

"یکی از مشکلات جامعه ما این است که افرادی در گوشه و کنار، امیدوار به دوستی با غربی ها هستند و می گویند که بیایید بدی ها را فراموش کنیم، دیوار بی اعتمادی ها برداریم، دست دوستی به غربی ها بدهیم و آنها هم به ما کمک می کنند.
تعجب است با این اعمال و رفتارها که از غربی ها می بینیم هنوز کسانی تصوری از غربی ها دارند که می شود با دوستی صادقانه با آنها رفتار کرد.
وی با اشاره به حادثه کشور نیجریه گفت: این حادثه واقعا مصیبت بزرگی در جهان اسلام بود، تعداد کشته شدگان خیلی زیاد و تعداد مجروحان نیز زیاد بود و خانه های مردم در این حادثه تخریب شد در حالی که مردم نه مسلح بودند و نه علیه دولت قیامی انجام داده بودند.
اما در مقابل این حادثه بزرگ، دنیای غرب هیچ عکس العملی از خود نشان نداد، چرا که اگر مسلمانان کشته شوند در مسیر منافعشان است و هر وقت اتفاقی بیفتد که در مسیر منافعشان باشد سکوت می کنند؛ آیا واقعا اینها قابل اعتماد هستند؟
در ماه گذشته جامعه مسلمانان شیعه نیجریه هدف حملات متعدد ارتش این کشور قرار داشته است.
ارتش نیجریه با حمله به یک حسینیه شیعیان و خانه شیخ ابراهیم زکزکی رهبر سازمان اسلامی نیجریه صدها تن را قتل عام کرد.
جریان دیگری که نشان از رفتارهای غیر صادقانه غربی ها می دهد، اشاره کرد و گفت: سعودی ها با همکاری چند ملت اتحادیه ای بر ضد تکفیری ها درست کرده اند، در حالی که هنوز در مدارس عربستان مسائل تکفیر تدریس می شود و تعلیمات محمد بن عبدالوهاب که می گوید مشرکین زمان ما از مشرکین زمان جاهلیت بدتر هستند، تعلیم داده می شود.
در اینجا منظور از مشرکین زمان ما، زائرانی هستند که قبور ائمه اطهار(ع) و پیامبر گرامی اسلام(ص) را زیارت می کنند و چنین تعلیمات تکفیری در مدارس عربستان آموزش داده می شود.
سعودی ها اتحادیه درست کرده اند بر ضد تکفیری ها، در حالی که این اتحادیه، دروغی بیش نیست و آمریکایی ها هم می دانند این مساله دروغ است، اما باز هم سکوت می کنند، چون این جریان نیز در مسیر منافعشان است.
با این رفتارهای غیر صادقانه، هنوز در کشور بعضی ها خوشبین هستند تا برجام را مقدمه قرار بدهیم و با اینها کنار بیاییم و سفارتخانه آمریکا را در تهران علم کنیم.
وی با اشاره به اینکه هنوز تحریم ها برداشته نشده، عده ای تحریم های دیگر جایگزین آن کرده اند گفت: آیا واقعا می توان نسبت به چنین اشخاص و رفتار غربی ها خوشبین بود؟
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دوستان و دشمنان خود را بشناسیم و روی پای خود و دوستان بایستیم و از خداوند متعال برای پیروزی های خود مدد بخواهیم.
"