پیام تسلیت

۷۸

پیام تسلیت

مرحوم آیت الله اعتمادی، آن عالم بزرگوار از اساتید مسلم، ممتاز و موفق حوزه بود؛ ایشان شاگردان بسیاری را تربیت کرد و همواره دلسوز طلاب بود.

  • ۱۴ فروردین ۱۳۹۸