خون دل

انقلاب با خون دل به دست آمد؛ با زحمت به دست آمد.

بنابر این به ارزانی نمی توان از دست داد.

چقدر خون های پاک ریخته شد؛ چقدر زندان ها، چقدر تبعید ها، چقدر شکنجه ها!!!

باید با خون دل آن را آبیاری و نگهداری کرد.

به تعبیر شاعر:

گر خون دلم خوری ز دستت ندهم
زیرا که به خون دل به دست آمده‌ای

نظر شما برامون مهمه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
آیین رحمت
انتشارات امام علی علیه السلام
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی