موشن گرافیک آموزش احکام تیمّم؛ موارد وجوب تیمم – قسمت سوم

همون طور که گفتیم فرد اول باید دنبال آب بگرده و اگر نبود تیمم کنه.

همچنین در مواقعی که وقت نماز تنگ شده، یا جستجوی آب خطر آفرینه، اصلا نیازی به جستجوی آب نیست و می شه همون جا تیمم کرد.

ولی مومن نباید انقدر تعلل کنه تا وقت نماز تنگ بشه و بعد به این بهانه تیمم کنه، چون که تعلل به این مقدار حرامه، هرچند که نماز با همچین تیممی صحیحه.

در مواقعی که کسى یقین داره آب پیدا نمى کنه و بر این اساس دنبال آب نگرده و با تیمّم نماز بخونه ولی بعد از نماز بفهمه که اگه جستجو می کرد، آب پیدا مى شد نمازش باطله، حتی اگه جستجو کرده و آب پیدا نکرده و با تیمم نماز خونده، ولی بعداً متوجه شده آب اون جا وجود داشته بنابر احتیاط واجب نمازش رو اعاده کنه.

در مواردی هم که کسی با تیمم نماز خونده ولی تا قبل از فوت وقت نماز، آب پیدا کرده و یا عذر وضو یا غسلش برطرف شده باید نمازش رو اعاده کنه.

نظر شما برامون مهمه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
آیین رحمت
انتشارات امام علی علیه السلام
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی